Hesap Numaralarımız
Banka: İş Bankası
Şube Kodu: 2400
Hesap No: 2239812
Hesap Sahibi: FATİH ÜÇLER

IBAN:
TR180006400000124002239812
Bilgileri SMS olarak almak için BANKA yazıp 0(850) 220 2525'e SMS gönderebilirsiniz.

Lisans nasıl satın alınır?


Yükleniyor...

 Kocaeli Yazılım programlarının tüm hakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde koruma altındadır.

İzinsiz kopyalanması ve kullanılması suç teşkil etmektedir.

KVKK - Aydınlatma Metni

KOCAELİ YAZILIM – FATİH ÜÇLER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Kocaeli Yazılım – Fatih ÜÇLER (Kocaeli Yazılım veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kocaeli Yazılım – Fatih ÜÇLER

Adres: Kemalpaşa Mah. Kemaliye Cad. Nizamettin Çetin İşhanı No:5/5 İZMİT/KOCAELİ

Telefon: +90 850 220 25 25

E-Posta: destek [at] kocaelitasarim.com


II. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:

Şirket Esas Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, gerek ilgili kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen amaçlar başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:


· Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Araç Takip Sisteminin Yürütülmesi

· Bayiler veya İş Ortakları ile ilgili Süreçlerin Yönetilmesi

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

· Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

· Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

· Fiziksel Mekan Denetimi ve Güvenliğinin Yerine Getirilmesi

· Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

· İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

· İş Süreçlerinin Sağlanması ve İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

· Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

· Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Organizasyon ve Etkinlik Süreçlerinin Yönetilmesi

· Pazarlama/Analiz Çalışmaları

· Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

· Risk Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi

· Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme Süreçleri/Sözleşmenin kurulması ve/veya ifası

· Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Talep/Şikayet/Öneri Takibi

· Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

· Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


III. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kocaeli Yazılım, kişisel verileri, şirket web adresi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, email adresi gibi elektronik/dijital ortamlardan doğrudan müşterilerden, hizmetlerin doğru kullanımı ve müşterinin ihtiyaçları uyarınca hizmetlerde gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için müşteri tarafından ve müşterinin yararlanmakta olduğu hizmetlerden, potansiyel müşteri adaylarının kendilerinden; Şirketimizin hizmetlerinin müşterilerimiz tarafından kullanılmasını sağlayacak olan çözüm ortaklarımız, diğer iş ortaklarımız vasıtasıyla; fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

· Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: ürün ve/veya hizmetler ile ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetlerinin amacıyla iletişime geçilmesi)

· Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: ürün ve/veya hizmet faturalarında yer alan bilgilerin işlenmesi vb. durumlar)

· Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

· Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

· Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: talep ve şikayetleriniz ile ilgili şirketimiz ile iletişime geçmeniz vb. durumlar)

· Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör: herhangi bir hukuki ihtilaf ile karşılaşılması ihtimali dahilinde verilerinizin dava zaman aşımı sürelerince tarafımızca muhafaza edilmesi)